Balanced Eco Products

Máte dotazy? Zavolejte nám:

+420 775 269 256

Vyhodnocení zkoušek účinků palivového kondicionéru Boogie Energy Pill.
Naše společnost provedla na základě požadavku společnosti Boogie Energy Pill, s.r.o. zkoušky palivového kondicionéru Boogie Energy Pill.
Měřená lokomotiva.
Zkoušky byly provedeny na lokomotivě řady 740 s číselným označením 740 899-0, která je
provozována naší společností a je v jejím vlastnictví. Jedná se o čtyřnápravovou motorovou lokomotivu s elektrickým přenosem výkonu. Před prováděním zkoušek byl na lokomotivě osazen nový hnací agregát, vznětový motor K 6 S 230 DR, který prošel předepsaným záběhem. Jedná se o stojatý řadový přeplňovaný šestiválec s rozvodem OHV a přímým vstřikem paliva, chlazený vodou.
Měřicí zařízení.
Pro realizaci zkoušek byl použit měřicí systém vyvinutý naší společností. Tento systém spočívá v měření spotřeby paliva s přesností na gramy, vztažené ke generovanému výkonu pro trakční dynamo měřené v kWh. Výsledná získaná hodnota je spotřeba paliva v gramech na jednu kWh. V případě nastavení na jízdní stupeň 0 (neutrál) je měřenou veličinou spotřeba paliva v gramech za jednu hodinu. Během měření byla lokomotiva odstavená a generovaný výkon byl odváděn do připojeného odporníku.
Postup provedení zkoušek.
Zkoušky probíhaly ve čtyřech etapách.
1. etapa: lokomotiva odstavená a instalovaný měřicí systém. Použité palivo nafta motorová bez palivového kondicionéru. Po dosažení provozních teplot hnacího agregátu a provozních kapalin bylo provedeno měření spotřeby při jízdních stupních 0, 4, 6.
2. etapa: lokomotiva nasazena do běžného provozu, do paliva přidán palivový kondicionér v poměru 1 tableta Boogie Energy Pill na 30 litrů paliva. V provozu lokomotiva byla od 5.9.2014 do 26.10.2014 a spotřebováno bylo 6000 litrů paliva.
3. etapa: lokomotiva odstavená a instalovaný měřicí systém. Použité palivo nafta motorová s palivovým kondicionérem Boogie Energy Pill v poměru 1 tableta na 30 litrů paliva. Po dosažení provozních teplot hnacího agregátu a provozních kapalin bylo provedeno měření spotřeby při jízdních stupních 0, 4, 6.
4. etapa: Vyhodnocení naměřených veličin bylo provedeno srovnáním naměřených hodnot mezi 1. a 3. etapou (výsledkem je dosažená úspora při použití BEP) a zároveň mezi 3. a 1. etapou (výsledkem je nárůst spotřeby bez použití BEP). Získané výsledky jsou součástí tohoto vyhodnocení.
Po celou dobu zkoušek bylo použité palivo od stejného dodavatele splňující požadavky ČSN EN 590.
Závěr: Provedené zkoušky účinků palivového kondicionéru Boogie Energy Pill a jejich vyhodnocení plně prokázalo deklarované účinky tohoto produktu. Výsledné hodnoty se od sebe liší podle režimů práce motoru. Ve všech zkoušených režimech je účinnost na sledované úspoře prokázána a nejnižší úspora paliva byla dosažena při jízdním stupni 6, který je na této lokomotivě prokazatelně nejekonomičtější, tato úspora dosáhla 9,4%. Při nižších sledovaných jízdních stupních bylo dosaženo ještě vyšších úspor a to konkrétně při 4. stupni 14,66% a při 0.stupni dokonce 21,21%.
Použití palivového kondicionéru BEP zlepšuje ekonomiku provozu.
Při těchto zkouškách nebyly sledovány další uváděné vlastnosti, kterými je vyčištění motoru, vstřiků a ventilů. Tento efekt jsme však zdokumentovali při předchozích zkouškách na jiné lokomotivě. Tato vlastnost je prospěšná pro udržení spolehlivosti motoru.

Lokotrans Servis Brno - statement,