R/Evoluce přichází

Představujeme vám zcela revoluční produkt v oblasti palivových aditiv. BEP – Much Better Fuel je natolik odlišný od své konkurence, že se nebojíme tvrdit, že nic podobného na celosvětovém trhu nenajdete. Aby bylo dosaženo stejných účinků, které BEP Much Better Fuel nabízí, museli byste smíchat alespoň 5 současně dostupných produktů na trhu. Avšak díky přísně střežené receptuře BEP ani po smíchání konkurenčních přípravků nedostanete to, co vám nabízíme právě my a to v jedné tabletě! Naše kvalita je zcela nekompromisní. Much Bette Fuel obsahuje jen ty nejkvalitnější prvky celkem 12 látek, dostupné v celosvětovém AUTOMOTIVE průmyslu. Pečlivě jsme je pro vás hledali několik let a jsme hrdí na to, že právě BEP vám tuto kvalitu může nabídnout.

Ekologie

a jak to funguje

BEP – Much Better Fuel s high-tech složením je palivové aditivum nejvyšší generace, které se dokonale a bez zbytku rozpustí v palivu, které ho dopraví do spalovacích komor skupin válců. Jedna ze tří složek našeho aditiva BEP, jmenovitě Ferrocene, zajišťuje ve spalovacích komorách dokonalé prohoření paliva a využití paliva. Aditivum BEP – Much Better Fuel je navřženo tak, aby zajistila efektivnější spalování. Díky BEP nedochází k nedokonalému spalování, neboť veškeré palivo shoří v rámci expanzního cyklu ve spalovacích komorách a to přináší jak zvýšení výkonu tak ke snížení emisí. Díky bavlníkovému oleji, který navíc vytvoří kluzný film, se podstatně snižuje koeficient tření a tím je zajištěný hladší chod a zvýšení výkonu motoru.  Dále dochází k podstatnému snížení emisí,  ke  snížení tvorby oxidu dusíku (NOx) a také k podstatnému snížení vzniku oxidu uhelnatého, společně se snížením tvorby prachovitých částic. Motor získá hladší chod a je mnohem pružnější.

To vše dohromady, zlepšuje vlastnosti motoru ve všech směrech.

Budete naprosto nadšení. Čím více BEP – Much Better Fuel požíváte, tím větší ucítíte rozdíl ve výkonu. Perfektní prohoření paliva a čistý motor vám ukáže své. Už žádný Chip-Tunning se ztrátou záruky motoru!

Nejdůležitější

4 pilíře našich produktů

Services Image

spolehlivý

motor

Prémiová aditiva BEP zcela bezpečně vyčistí všechny vnitřní části motoru včetně vstřiků, ventilů…

Services Image

Lepší výkon

motoru

Usedněte za volant nového vozu či stroje s perfektní reakcí motoru. Budete naprosto nadšení! Čím více BEP používáte tím větší…

Services Image

Ekologie

s garancí

Ano je to tak! Snížení Emisí až o 95% po vyjetí 10 po sobě jdoucích nádrží s tabletami BEP – Much Better Fuel. Garantujeme formou …

Services Image

Úspora

paliva

Aditivum BEP se vždy vyplatí rovněž na úspoře paliva (až 15%)! Nebudete chtít už nikdy nic jiného! Aditivum BEP – Much Better Fuel …

Ozdravná kůra pro váš motor

Vstřikovače paliva:

klsjdajsdhaksjdhasj

Ozdravná kůra pro váš motor

Sací ventil:

klsjdajsdhaksjdhasj

Ověřeno a testováno

SGS

Společnost SGS je světovou jedničkou v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace. Jsou uznáváni jako společnost, která stanovuje standard kvality a integrity v celosvětovém měřítku. Mají přes 85 000 zaměstnanců a provozují síť více než 1 800 kanceláří a laboratoří po celém světě.

DEKRA

Společnost DEKRA je špičkovou mezinárodní organizací poskytující expertní služby v oblasti bezpečnosti a certifikace. Tato nadnárodní společnost svou odborností a vědomostmi přispívá důležitou měrou k prevenci nehod a ochraně životů v globálním měřítku.

CDV

Centrum dopravního výzkumu. Špičkový národní, výzkumný a expertní ústav založený Ministerstvem dopravy v roce 1992. Od roku 2007 jsou výzkumnou institucí a od roku 2014 znaleckým ústavem v oborech m.j.: Vliv dopravy na kvalitu a čistotu ovzduší a ochranu ovzduší před vlivy způsobenými dopravou.

VÚRUP

Výzkumný ústav pro ropu a uhlovodíkové plyny na Slovensku je nezávyslá zkušební labratoř, inspekční orgán a specialista na výzkum a vývoj v oblasti zpracovávání ropy, vývoje paliv, mazacích olejů, plastických maziv, asfaltů, petrochemických výrobků, aditiv a syntetických zeolitů.

Ověřeno NTL

Technologie BEP je ověřena

NEZÁVISLOU TRIBOTECHNICKOU LABORATOŘÍ, která prokázala:

 • Technologie BEP dekarbonizuje spalovací prostory a udržuje čistotu palivových systémů.
 • Dokonalým spalováním snižuje výfukové emise plynů a tím podstatně zlepšuje ovzduší.
 • Účinně snižuje spotřebu paliva . Úspora paliva až 15 %.
 • Technologie BEP nevytváří žádné závadné sloučeniny.
 • Používání technologie BEP je zcela bezpečné.
 • Pokud bude dodrženo správné dávkování bude dosaženo optimálních výsledků.

Nemůže dojít k poškození motoru
Pro dosažení uvedeného efektu, je třeba dodržovat správné dávkování a to použít jednu tabletu na 40 litrů benzinu nebo nafty.

Ověřeno v SGS laboratořích

Společnost SGS je světovou jedničkou v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace. Jsou uznáváni jako společnost, která stanovuje standard kvality a integrity v celosvětovém měřítku. Mají přes 85 000 zaměstnanců a provozují síť více než 1 800 kanceláří a laboratoří po celém světě.

Nafta motorové po aplikaci BEP splňuje požadavky jakostní normy ČSN EN 590 tzn. nemůže poškodit motory!

Ověřeno v laboratořích DEKRA

Společnost DEKRA je špičkovou mezinárodní organizací poskytujících expertní služby v oblasti bezpečnosti.

Akreditovaný inspekční orgán

Jedním z předmětu podnikání je: Výzkum a vývoj, aplikovaný výzkum v oblasti zpracovávání ropy, vývoje paliv, mazacích olejů, plastických maziv, asfaltů, petrochemických výrobků, aditiv a syntetických zeolitů.

Po použití tablet BEP splňuje normy pro motorová paliva ČSN EN 590, ČSN EN 228 tzn. nemohou poškodit motory!

klsjdajsdhaksjdhasj

Dávkování

BEP – Much Better Fuel

1. Vhoďte tablety do nádrže (počet dle plánovaného množství paliva).
2. Zastrčte tankovací pistoli do nádrže a natankujte. Opačný postup není možný!

Jedna tableta BEP na 40l paliva.

Prvních několik nádrží můžete použít dvojnásobné množství. Urychlí se vám tak čištění motoru a výfukového systému, nedosáhnete však většího zvýšení výkonu.

Proč používat
BEP – Much Better Fuel

Každý motor v průběhu provozu stárne, jednou z příčin je shromažďování trvalých karbonizačních úsad a tím narůstá spotřeba paliva. Karbonizační úsady jsou primární příčinou zvýšené spotřeby paliva. Tím se motoru snižuje účinnost, má nižší výkon, reaguje pomaleji, spalovaní paliva se zhoršuje a tím se zvyšují emise výfukových plynů. V minulosti se řešil tento problém kapalinovou dekarbonizací nebo se používali různé přísady, které byly málo funkční. Žádná z těchto metod však nebyla zcela uspokojující, navíc byla velmi nákladná a dokonce mnoho z nich, mělo negativní dlouhodobé důsledky. Nyní je však na trhu BEP Much Better Fuel, zcela revoluční aditivum 4v1, které přináší naprostou revoluci v řešení tohoto problému, a mnohem víc.

Media

Jak poznáme, že funguje BEP – Much Better Fuel?

 • Průkazný důkaz, že tablety skutečně fungují je jednoduché změření emisí před použitím BEP Much Better Fuel a po použití. Garantujeme vám vrácení peněz, pokud nedojde ke snížení emisí minimálně o 30% po použití v deseti nádržích. Zpravidla však snižujeme emise mnohem více.
 • Dalším důkazem jsou dokonale čisté svíčky pokryté jemnou oranžovou ochrannou vrstvou.
 • U vstřikovacích trysek se čistí výstupní části trysky a na uzavíracích sedlech trysek se neshromažďují mechanické mikročástice.
 • Snížení spotřeby při porovnatelném použití vozidla až o 15 %. K přesnému měření použijte naší přiloženou kartu a nespoléhejte se na Váš palubní počítač.
 • Zřetelně patrný nárůst pružnosti motoru a hladší a tišší chod motoru, které pocítíte většinou již po 3 tabletě. Čím vice BEP Much Better Fuel používáte, tím zřetelnější jsou výsledky a nárůst výkonu je větší až do úplného vyčištění motorových částí.

Inspekční certifikace:

VÚRUP – Akreditovaný inspekční orgán, SGS, Nezávislá Tribotechnická Laboratoř.

Po použití tablet BEP splňuje normy pro motorová paliva ČSN EN 590, ČSN EN 228 tzn. nemohou poškodit motory.