POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UŽITÍ COOKIES

 

INFORMACE O ROZSAHU A ÚČELU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem osobních údajů je firma BEP Fuel International s.r.o., se sídlem K Horkám 23/16, Praha 10, 102 00 Hostivař. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl
C , vložka 245792

 

ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti BEP Fuel International s.r.o. ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zejména ze směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR) podle nařízení Evropského Parlamentu (dále jen „Směrnice GDPR“), si Vás dovolujeme jako správce informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vaši právech souvisejících s jejich zpracováním.

Společnost BEP Fuel International s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace objednávek, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených.

Ve výše uvedených případech je společnost BEP Fuel International s.r.o. v souladu se Směrnici GDPR zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, protože se jedná o právní povinnost uloženou jí zákonem, a to pouze v rozsahu a postupem vymezeným příslušným zákonem.

Společnost BEP Fuel International s.r.o. má vybudovaný vnitřní systém ochrany osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti a smluvní ochranu případných externích zpracovatelů. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás společnost BEP Fuel International s.r.o. dále dovoluje upozornit na Vaše práva se zpracováním související, a sice:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem;
  • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů.

 

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ COOKIES

 

CO JSOU SOUBORY COOKIES

 

Pro rozlišení jednotlivých koncových přístrojů a individuální nastavení některých služeb používáme soubory cookies. Žádná z cookies použitých na našich stránkách nesbírá informace, jež by obsahovaly přímé identifikační údaje.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného koncového zařízení uživatele. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení a usnadňují správné zobrazení webové stránky uživatelům, zejména preferovaný jazyk, optimalizované zobrazení a přívětivý průběh nákupu.

Cookies jsou rovněž používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky.

JAKÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVÁME COOKIES

Používáme několik typů cookies:

  • analytické – informace o využívání stránek
  • dynamické – automatické přenášení zadaných informací např. v rámci nákupního procesu, jazykové preference
  • trvalé – pro snadnější opakovanou návštěvu stránek

Analytické a dynamické cookies jsou po zavření prohlížeče smazány, trvalé cookies pomáhají vaše koncové zařízení identifikovat, jestliže opětovně navštívíte stránky www.bepfuel.com, neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně.

JAK OMEZIT COOKIES

Trvalé cookies je možné nastavit, popřípadě zakázat v nastavení webového prohlížeče. Pokud má váš prohlížeč obecně použití cookies povoleno, bereme na vědomí, že souhlasíte s využíváním cookies na stránkách www.bepfuel.com.

Správa souborů cookies nejpoužívanějších prohlížečů:
Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox

Přehledný nástroj pro správu souborů cookies ve vašem zařízení je možno použít na stránkách Your Online Choices (v češtině)

POUŽÍVANÉ COOKIES TŘETÍCH STRAN

Google Analytics
Google Tag Manager
Superfaktura
Facebook
YouTube

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se Poučení o zpracování osobních údajů a užití cookies, kontaktujte firmu BEP Fuel International s.r.o. na info@bepfuel.com